Xintax plugin installeren

From ICTpedia
Revision as of 16:39, 14 November 2013 by Admin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Onderstaande pagina geeft een stap-voor-stap plan weer voor het installeren van de Xintax plugin op je computer.

Deze stappen zijn enkel beschreven voor het Windows 7 besturingssysteen. Voor Windows XP en Windows 8 zal deze handleiding in grote lijnen overeenkomen.Stap voor stap

Programma onderdelen.jpg

Citrix receiver.jpg


  • Download Xintax plug-in hier.


  • Ga naar de locatie waar het bestand opgeslagen werd. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het ZIP-bestand en selecteer Alles uitpakken.

Bestand:Alles uitpakken.jpg


  • Selecteer 'Open met Reciever'.

Citrix iOS iPad 12.PNG


Andere besturingssystemen: