WebUntis: Untis Mobile

From ICTpedia
Revision as of 13:32, 17 May 2020 by Ajo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina helpt je bij het (ont)koppelen van je WebUntis rooster met je mobiele apparaat, waardoor je steeds je actuele lessenrooster bij de hand hebt.WebUntis

WebUntis Mobile downloaden en installeren

Google Android

Via de Google Play Store vind je de WebUntis Mobile app die je meteen kan downloaden en installeren:

WebUntis Mobile app downloaden en installeren...

Waarschijnlijk wordt gevraagd om jouw (Google) account verder te configureren. Klik op de knop Doorgaan, en kies voor Overslaan:

WebUntis Mobile app downloaden en installeren...

WebUntis Mobile app downloaden en installeren...


WebUntis

Meld je aan op WebUntis.

Klik daarna op de profielknop (rechtsboven):

Webuntis 015.png

In het volgende scherm klik je op:

  • 1: Koppelen
  • 2: Koppelen met agenda

Wu 0205.png

Daarna krijg je een QR-code te zien die je later