WebUntis: Untis Mobile

From ICTpedia
Revision as of 16:33, 5 May 2020 by Ajo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Deze pagina helpt je bij het (ont)koppelen van je WebUntis rooster met je mobiele apparaat, waardoor je steeds je actuele lessenrooster bij de hand hebt.WebUntis

bla bla

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.app