WebUntis: Untis Mobile

From ICTpedia
Revision as of 16:33, 5 May 2020 by Ajo (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Deze pagina helpt je bij het (ont)koppelen van je WebUntis rooster met je mobiele apparaat, waardoor je steeds je actuele lessenrooster bij de hand hebt.Contents

WebUntis

Koppelen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupet.web.app