VPN

From ICTpedia
Revision as of 11:52, 25 March 2020 by Ajef (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Onderstaande pagina geeft stap voor stap weer hoe je op het netwerk van de school kan aanmelden via VPN.


network connect

Wat is een VPN?

Een VPN bouwt een geëncrypteerde tunnel op over een publiek netwerk (bijvoorbeeld je thuisinternet) naar het netwerk van de Hogeschool. Op deze manier kunnen ook bepaalde interne websites en applicaties op een veilige manier vanop afstand gebruikt worden.

Welke toegang heb ik?

Afhankelijk van je ingestelde rechten krijg je VPN toegang tot het intern netwerk van de Hogeschool. Je kan er dus niet vanuit gaan dat standaard alles voor iedereen bereikbaar is. Over het algemeen gelden de volgende toegangsrechten:

  • Studenten: Databanken
  • Personeel: Databanken en N-schijf

Hoe gebruik ik de VPN?

Hierin onderscheiden we twee type toestellen:

1. AP / Domein laptops: Contacteren de ICT helpdesk voor installatie van de VPN

2. Persoonlijke laptops: Volgen onderstaande procedure "VPN configureren op Windows / Mac"

VPN configureren op Windows

Surf naar https://forticlient.com/downloads en download de FortiClient VPN voor Windows 64

FortiClient-Windows-01.png

Open het gedownloade bestand en volg de installatieprocedure

FortiClient-Windows-02.png

Herstart je toestel om de installatie te voltooien

FortiClient-Windows-03.png

FortiClient-Windows-04.png

FortiClient-Windows-05.png

FortiClient-Windows-06.png

FortiClient-Windows-07.png


VPN configureren op MacOS