USB-stick

From ICTpedia
Revision as of 12:53, 7 June 2007 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hoe gebruik ik mijn USB-stick op een thin client?

  • Plug je USB-stick in in een vrije USB-poort.
  • Nadat je de USB-stick hebt aangesloten op de computer, kan je deze terug vinden als volgt:
    • Open Windows Verkenner.
    • Zoek naar A$ op 'Client'.
    • Zoek naar de subfolder Hard DiskX (waarbij X een volgnummer is dat automatisch door de computer wordt toegekend).
  • Indien je je USB-stick niet terugvindt onder A$, probeer dan eens af te melden en opnieuw terug aan te melden. Soms wordt een stick dan alsnog herkend. Indien dat niet lukt, is je USB-stick waarschijnlijk ongeschikt voor gebruik op een thin client.

Hoe gebruik ik mijn USB-stick op een fat client?

Indien je de USB-stick niet kan terug vinden probeer dan af te melden en opnieuw aan te melden. 
De USB-stick wordt alleen maar gedetecteerd op het moment dat je aanlogt op e-campus!!