Telefonie: Telefoneren

From ICTpedia
Revision as of 13:02, 4 August 2008 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
  • Tweede oproepen tot stand brengen

Tijdens een gesprek kan je een ander gesprek starten door op de toets ‘2 oproepen’ te drukken. Daar kan je het nummer van de tweede correspondent invoeren. Om de tweede oproep af te breken; druk op ‘ruggespraak uit’.

Als je word gebeld, verschijnen de gegevens van deze correspondent gedurende 3 seconden op je scherm. Druk op de knipperende toets om deze oproep te beantwoorden. Om dit gesprek te beëindigen, druk op de inhaaktoets. Om vervolgens het eerste gesprek verder te zetten, druk je op de ‘oproep in wacht’-toets.

  • Oproepen doorschakelen

Om een correspondent door te schakelen, breng je een tweede oproep tot stand naar waar de doorschakeling moet plaatsvinden. Als deze tweede correspondent antwoordt, druk je op ‘doorschakelen'. Dit kan ook al voordat hij antwoordt.