Telefonie: Telefoneren

From ICTpedia
Revision as of 13:54, 4 August 2008 by Admin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
  • Tweede oproepen tot stand brengen

Tijdens een gesprek kan je een ander gesprek starten door op de toets ‘2 oproepen’ te drukken. Daar kan je het nummer van de tweede correspondent invoeren. Om de tweede oproep af te breken; druk op ‘ruggespraak uit’.

Als je word gebeld, verschijnen de gegevens van deze correspondent gedurende 3 seconden op je scherm. Druk op de knipperende toets om deze oproep te beantwoorden. Om dit gesprek te beëindigen, druk op de inhaaktoets. Om vervolgens het eerste gesprek verder te zetten, druk je op de ‘oproep in wacht’-toets.

  • Oproepen doorschakelen

Om een correspondent door te schakelen, breng je een tweede oproep tot stand naar waar de doorschakeling moet plaatsvinden. Als deze tweede correspondent antwoordt, druk je op ‘doorschakelen'. Dit kan ook al voordat hij antwoordt.

  • Een conferentie voeren

Als je met verschillende mensen tegelijkertijd wilt bellen, moet je eerst iemand in wacht zetten door een oproep met iemand anders tot stand te brengen. Vervolgens selecteer je 'conferentie'. Om dan nog iemand aan het gesprek toe te voegen, druk je op 'toevoegen'.

Om de conferentie af te breken, druk je op 'einde conferentie'. Jebent dan nog in gesprek met de eerste persoon die je opbelde. Dit gesprek kan je met de afbreektoets beëindigen.

  • Een externe parkeren

Iemand parkeren wilt zeggen dat je hem in de wacht zet, om daarna de oproep vanaf een ander toestel voort te zetten. Druk op de toets 'Parkeren'. Geef dan het nummer op van waar je de oproep wilt verderzetten. Op dat toestel kan je via Menu, Persoonlijk, My services, Raadpleging, Groepsfacilteiten drukken op 'Parkeren/Terugnemen'.

  • Een oproep afleiden

Onmiddellijke afleiding naar een ander nummer

Druk bij de Alcatel 4038 op de 'afleid'-toets. Toets vervolgens het nummer in waarnaar het gesprek afgeleid moet worden. Vergeet de 0 voor een extern nummer niet. Bij de Alcatel 4018 druk je op 'doorsturen'. Deze knop moet je zelf als volgt programmeren. Kies 1 van de programmeerbare toetsen. Beweeg met de pijltjes naar 'Faciliteiten' en kies 'afleidingsfaciliteiten'. Selecteer 'onmiddellijke afleiding'.

Afleiding naar de voicemail

Druk op de toets 'afleiding naar voicemail'. Deze moet je zelf programmeren door 1 van de programmeerbare toetsen te selecteren. Kies faciliteiten en vervolgens 'afleidingsfaciliteiten'. Druk vervolgens op 'afleiding naar vm (voicemail)'. Bij de Alcatel 4018 druk je op 'doorsturen'. Deze knop moet je zelf als volgt programmeren. Kies 1 van de programmeerbare toetsen. Beweeg met de pijltjes naar 'Faciliteiten' en kies 'afleidingsfaciliteiten'. Selecteer 'onmiddellijke afleiding'.

Afleiding naar huidige toestel

Druk de 'afleid'-toets in. Selecteer 'andere afleiding' en vervolgens 'afstandsafleiding'. Toets vervolgens het nummer waarvandaan de oproepen afgeleid moeten worden.

Afleidingen wissen

Druk de 'afleid'-toets in. Selecteer 'andere afleiding' en vervolgens 'wis afstandsafleiding' of 'wis afleiding toestel'. Toets vervolgens het nummer waarheen de afleidingen gewist moeten worden.