Telefonie: Telefoneren: Difference between revisions

From ICTpedia
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 50: Line 50:
* [[Telefonie:DTMF|Hoe je in DTMF kan uitzenden]]
* [[Telefonie:DTMF|Hoe je in DTMF kan uitzenden]]
* [[Telefonie:Groepen|Hoe je gebruik kunt maken van groepen]]
* [[Telefonie:Groepen|Hoe je gebruik kunt maken van groepen]]
* [[Telefonie:Aan- en afmelden|Waarom en hoe je je kan aan- en afmelden]]
* [[Telefonie:Basisvragen|Enkele basisvragen]]
* [[Telefonie:Basisvragen|Enkele basisvragen]]


[[Telefonie|<< Terug naar telefonie]]
[[Telefonie|<< Terug naar telefonie]]

Revision as of 11:14, 13 August 2008

  • Tweede oproepen tot stand brengen

Tijdens een gesprek kan je een ander gesprek starten door op de toets ‘2 oproepen’ te drukken. Daar kan je het nummer van de tweede correspondent invoeren. Om de tweede oproep af te breken; druk op ‘ruggespraak uit’.

Als je word gebeld, verschijnen de gegevens van deze correspondent gedurende 3 seconden op je scherm. Druk op de knipperende toets om deze oproep te beantwoorden. Om dit gesprek te beëindigen, druk op de inhaaktoets. Om vervolgens het eerste gesprek verder te zetten, druk je op de ‘oproep in wacht’-toets.

  • Oproepen doorschakelen

Om een correspondent door te schakelen, breng je een tweede oproep tot stand naar waar de doorschakeling moet plaatsvinden. Als deze tweede correspondent antwoordt, druk je op ‘doorschakelen'. Dit kan ook al voordat hij antwoordt.

  • Een conferentie voeren

Als je met verschillende mensen tegelijkertijd wilt bellen, moet je eerst iemand in wacht zetten door een oproep met iemand anders tot stand te brengen. Vervolgens selecteer je 'conferentie'. Om dan nog iemand aan het gesprek toe te voegen, druk je op 'toevoegen'.

Om de conferentie af te breken, druk je op 'einde conferentie'. Jebent dan nog in gesprek met de eerste persoon die je opbelde. Dit gesprek kan je met de afbreektoets beëindigen.

  • Een externe parkeren

Iemand parkeren wilt zeggen dat je hem in de wacht zet, om daarna de oproep vanaf een ander toestel voort te zetten. Druk op de toets 'Parkeren'. Geef dan het nummer op van waar je de oproep wilt verderzetten. Op dat toestel kan je via Menu, Persoonlijk, My services, Raadpleging, Groepsfacilteiten drukken op 'Parkeren/Terugnemen'.

  • Een oproep afleiden

Afleidingstoets programmeren

Om snel te kunnen afleiden moet je een toets programmeren om dit te doen. Kies een van de plaatsen in 'persoonlijk'. Druk vervolgens op 'faciliteiten'. Kies daar 'afleidingsfaciliteiten'. Selecteer een van de volgende afleidingen:

Onmiddellijke afleiding naar een ander nummer

Je kan deze onmiddellijke afleiding gebruiken als je afwezig bent of niet gestoord wilt worden. Je kan zowel naar een extern nummer laten doorschakelen als naar een intern nummer.

Druk bij de Alcatel 4038 op de 'afleid'-toets. Toets vervolgens het nummer in waarnaar het gesprek afgeleid moet worden. Vergeet de 0 voor een extern nummer niet. Bij de Alcatel 4018 druk je op 'doorsturen'.

Afleiding naar de voicemail

Druk op de toets 'afleiding naar voicemail'. Bij de Alcatel 4018 druk je op 'doorsturen'.

Afleiding naar huidige toestel

Druk de 'afleid'-toets in. Selecteer 'andere afleiding' en vervolgens 'afstandsafleiding'. Toets vervolgens het nummer waarvandaan de oproepen afgeleid moeten worden.

Afleidingen wissen

Druk de 'afleid'-toets in. Selecteer 'andere afleiding' en vervolgens 'wis afstandsafleiding' of 'wis afleiding toestel'. Toets vervolgens het nummer waarheen de afleidingen gewist moeten worden.


Gerelateerde topics


<< Terug naar telefonie