Start

From ICTpedia
Revision as of 10:33, 8 April 2020 by Aeli (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Gebruik deze informatie om van start te gaan op Digitap (voor studenten) en Intranet (voor personeel)


Studenten

Om gebruik te maken van [digitap] kan je je aanmelden met de knop op de pagina. Dit maakt gebruik van een zogenaamde Single Sign On waardoor je je slechts eenmaal moet aanmelden om de meeste AP websites te bezoeken. Weet je niet goed hoe dat lukt, dan kan je achter onderstaande link klikken om een filmpje terug te vinden dat je hiermee helpt.

[Klik hier voor het filmpje]

Klik hier voor het filmpje


Personeel

Om gebruik te maken van het [intranet] kan je je aanmelden met de knop op de pagina. Dit maakt gebruik van een zogenaamde Single Sign On waardoor je je slechts eenmaal moet aanmelden om de meeste AP websites te bezoeken. Weet je niet goed hoe dat lukt, dan kan je achter onderstaande link klikken om een filmpje terug te vinden dat je hiermee helpt.

[Klik hier voor het filmpje]

Klik hier voor het filmpje

Eenmaal aangemeld, kan je ook toegang krijgen tot verschillende online applicaties. Als je niet zeker bent hoe je dat doet vind je hieronder nog een filmpje.

Start Intranet Applicaties.jpg