Difference between revisions of "PDF: Adobe Acrobat DC"

From ICTpedia
Jump to navigation Jump to search
m (Ajo heeft pagina PDF: Adobe Acrobat DC hernoemd naar PDF: Adobe Acrobat Pro DC)
(No difference)

Revision as of 09:32, 14 June 2017

Meerdere documenten tegelijk omzetten naar PDF

In sommige situaties is het handig meerdere bestanden tegelijk naar PDF om te zetten.

Dit kan simpel gebeuren via het programma ‘Adobe Acrobat Pro DC’.


 • Open PDFCreator via het menu ‘Start’ > ‘Programma’s’ > ‘Bureau Accessoires’ > PDFCreator.

PDF meerdere documenten omzetten 01.png


 • Open de opties via het menu ‘Printer’ > ‘Instellingen’.

PDF meerdere documenten omzetten 02.png


 • In dit venster kan je een groot aantal opties aanpassen.

Belangrijkste is de optie ‘Automatisch opslaan’ die toelaat de pdf documenten automatisch op te slaan met een specifieke bestandsnaam in een vooraf bepaalde map.

Klik op ‘Opslaan’ om de gewijzigde opties op te slaan en het venster te sluiten.

PDF meerdere documenten omzetten 03.png


 • Selecteer alle bestanden die je wil omzetten naar pdf.
 • Sleep de geselecteerde bestanden naar het PDFCreator kader.

PDF meerdere documenten omzetten 04.png


 • PDFCreator begint met de verwerking en omzetting van de opgegeven documenten.

De statusbar geeft aan wanneer het volledige proces voltooid is. (bv. ‘Status: 0 Documenten in wachtrij.’)

PDF meerdere documenten omzetten 05.png


 • Geef indien gewenst een andere documenttitel in en klik op 'Opslaan'.

Bestand:PDF meerdere documenten omzetten 07.png


 • De geconverteerde bestanden kan je standaard terugvinden in de map ‘Mijn Documenten’.

PDF meerdere documenten omzetten 06.png


Meerdere documenten samenvoegen naar één enkele PDF

Om bvb. een cursus in PDF–formaat te verzenden naar Universitas moet die cursus als één enkel PDF–bestand opgeslagen worden.

Als het origineel van die cursus bestaat uit meerdere documenten, van verschillende aard door elkaar (Word, Excel, PDF, PPT, ...) kan je dankzij onderstaande procedure deze documenten één na één naar een PDF–Creator verzamelbestand exporteren, en ze dan vanuit dat verzamelbestand opslaan als één enkel PDF–bestand.


Het eerste document naar het verzameldocument sturen

 • Open PDFCreator via het menu ‘Start’ > ‘Programma’s’ > ‘Bureau Accessoires’ > PDFCreator.

PDF meerdere documenten omzetten 01.png


 • Open de opties via het menu ‘Printer’ > ‘Instellingen’.

PDF meerdere documenten omzetten 02.png


 • In dit venster kan je een groot aantal opties aanpassen.

Belangrijkste is de optie ‘Automatisch opslaan’ die toelaat de pdf documenten automatisch op te slaan met een specifieke bestandsnaam in een vooraf bepaalde map.

Klik op ‘Opslaan’ om de gewijzigde opties op te slaan en het venster te sluiten.

PDF meerdere documenten omzetten 03.png


 • Selecteer het eerste bestand dat je wil omzetten naar pdf en sleep het naar het PDFCreator kader.

Wanneer het venster opent met de mogelijkheid om een andere documenttitel in te geven, klik op 'Verzamelen en wachten'.

PDF meerdere documenten naar 1 05.png


 • Als dit dialoogscherm niet op de voorgrond verschijnt, let dan op de knipperende knop onderaan in de taakbalk. Even op klikken, dan zie je dit dialoogscherm, en dan klikken op "wachten". Heel uitzonderlijk moet je de PDF–printmonitor op voorhand starten via de moeilijkere procedure in de voorafgaande paragraaf.

Het eerste document verschijnt nu in de PDF–printmonitor lijst:

PDF meerdere documenten naar 1 06.png


 • Doe nu hetzelfde voor alle andere documenten die je wilt samenvoegen tot één PDF–document (je kan verschillende soorten documenten mengen: Word, Excel, Powerpoint, Mindmap, ...). Je hoeft niet meer op 'Verzamelen en wachten' te klikken, PDF–Creator gaat er van uit dat je alle documenten wilt laten 'wachten' om ze samen te voegen.
 • Als je dat wil, kan je de volgorde van de documenten wijzigen met behulp van de verticale pijlen op de werkbalk. Het kan wel eens gebeuren dat je ze in de foutieve volgorde naar de PDF–printmonitor stuurt en je hoeft het printen dus niet te herbeginnen als dat zou gebeuren.

PDF meerdere documenten naar 1 07.png


Het samenvoegen

 • Selecteer alle documenten in de PDF–printmonitor (klik op eerste, shift ingedrukt houden, en klik dan op laatste, alle documenten zijn nu geselecteerd).

PDF meerdere documenten naar 1 08.png


 • Klik dan op de knop "Samenvoegen" (die knop werkt enkel als je meerdere of alle documenten geselecteerd hebt).

PDF meerdere documenten naar 1 09.png


 • Je ziet nu nog slechts één document in de lijst, dat is de samenvoeging van alle documenten. Kijk maar in de tabel "grootte", dat is ongeveer de som van de afzonderlijke bestandgroottes.
 • Klik dan op de knop "print", en volg verder de elementaire instructies.

PDF meerdere documenten naar 1 10.png


 • Wijzig zeker de documenttitel in '... Samengevoegd', zodat het straks duidelijk is welk document je naar de drukker moet sturen.
 • Klik nu op 'Opslaan' en jouw samengevoegd document is klaar.

PDF meerdere documenten naar 1 11.png


Waarom niet in Word zelf samenvoegen

Het is voor zeer grote documenten een veilige procedure om dit op te splitsen in deeldocumenten (bvb. per hoofdstuk). Samenvoegen in Word is ook geen oplossing als het gaat om documenten van andere toepassingen. Samenvoegen in PDF–Creator gaat voor elk programma dat kan afdrukken in Windows (dus, voor alle programma's).


Het lukt niet!

Deze paragraaf is enkel voor als bovenstaande procedure niet van de eerste keer lukt.

Je hebt bij deze procedure de PDF–printmonitor nodig. Soms start die bij onderstaande procedure vanzelf, soms start je die beter handmatig op. De snelkoppeling naar die PDF–printmonitor vind je op e-campus via 'Start > Programma's > Bureau Accessoires > PDFCreator'.

De PDF-printmonitor toont het volgende:

Docto1pdf6.png

Indien deze printmonitor is geïnstalleerd zou bovenstaande procedure moeten lukken.


<< Terug naar de hoofdpagina PDF