Difference between revisions of "PDF: Adobe Acrobat DC"

From ICTpedia
Jump to: navigation, search
m (Ajo heeft pagina PDF: Adobe Acrobat DC hernoemd naar PDF: Adobe Acrobat Pro DC)
 
(57 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Meerdere documenten tegelijk omzetten naar PDF ==
 
  
In sommige situaties is het handig meerdere bestanden tegelijk naar PDF om te zetten.
 
  
Dit kan simpel gebeuren via het programma ‘Adobe Acrobat Pro DC’.
+
__TOC__
  
  
 +
== Meerdere documenten tegelijk omzetten naar PDF ==
  
* Open PDFCreator via het menu ‘Start’ > ‘Programma’s’ > ‘Bureau Accessoires’ > PDFCreator.
+
In sommige situaties is het handig om meerdere bestanden tegelijk naar aparte PDF-bestanden om te zetten, zelfs als de bronbestanden van verschillende types zijn (Microsoft Office bestanden, PDF-bestanden, afbeeldingen,...). Zo'n bulkoperatie kan via het programma ‘Adobe Acrobat DC’.  
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_01.png|border]]
+
Open '''Adobe Acrobat DC''' via het menu ‘Start’ > ‘Adobe’ > 'Adobe Acrobat DC'. Klik op de tekstknop ''Tools'', en kies voor ''Create PDF'':
  
 +
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 05.png|border]]
  
* Open de opties via het menu ‘Printer’ > ‘Instellingen’.
+
Alhoewel je langs deze weg ook gewoon één document zou kunnen omzetten naar een PDF, kies je nu voor ''Multiple Files'' en ''Create Multiple PDF Files'':
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_02.png|border]]
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 10.png|border]]
  
 +
Klik op de blauwe knop ''Next''. Dit is het moment om een aantal documenten (''Add Files'') en/of mappen (''Add Folders'') te selecteren waarvan je wilt dat ze omgezet worden.
  
* In dit venster kan je een groot aantal opties aanpassen.  
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 20.png|border]]
  
Belangrijkste is de optie ‘Automatisch opslaan’ die toelaat de pdf documenten automatisch op te slaan met een specifieke bestandsnaam in een vooraf bepaalde map.
 
  
Klik op ‘Opslaan’ om de gewijzigde opties op te slaan en het venster te sluiten.  
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 15.png|border]]
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_03.png|border]]
 
  
 +
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 25.png|border]]
  
* Selecteer alle bestanden die je wil omzetten naar pdf.
+
In een volgende venster wordt gevraagd naar de 'Output Options':
  
* Sleep de geselecteerde bestanden naar het PDFCreator kader.
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 30.png|border]]
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_04.png|border]]
+
Daarna begint het omzetten:
 
+
 
+
* PDFCreator begint met de verwerking en omzetting van de opgegeven documenten.
+
 
+
De statusbar geeft aan wanneer het volledige proces voltooid is. (bv. ‘Status: 0 Documenten in wachtrij.’)
+
 
+
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_05.png|border]]
+
 
+
 
+
* Geef indien gewenst een andere documenttitel in en klik op 'Opslaan'.
+
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_07.png|border]]
+
 
+
 
+
* De geconverteerde bestanden kan je standaard terugvinden in de map ‘Mijn Documenten’.
+
 
+
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_06.png|border]]
+
  
 +
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 50.png|border]]
  
 +
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 53.png|border]]
  
 
== Meerdere documenten samenvoegen naar één enkele PDF ==
 
== Meerdere documenten samenvoegen naar één enkele PDF ==
  
Om bvb. een cursus in PDF–formaat te verzenden naar Universitas moet die cursus als één enkel PDF–bestand opgeslagen worden.
+
In sommige situaties (denk bv aan het aanleveren van een cursus aan Universitas) is het handig om meerdere bestanden tegelijk te combineren naar één enkel PDF-bestand, zelfs als de bronbestanden van verschillende types zijn (Microsoft Office bestanden, PDF-bestanden, afbeeldingen,...). Zo'n bulkoperatie kan via het programma ‘Adobe Acrobat DC’.  
 
+
Als het origineel van die cursus bestaat uit meerdere documenten, van verschillende aard door elkaar (Word, Excel, PDF, PPT, ...) kan je dankzij onderstaande procedure deze documenten één na één naar een PDF–Creator verzamelbestand exporteren, en ze dan vanuit dat verzamelbestand opslaan als één enkel PDF–bestand.
+
 
+
 
+
=== Het eerste document naar het verzameldocument sturen ===
+
 
+
* Open PDFCreator via het menu ‘Start’ > ‘Programma’s’ > ‘Bureau Accessoires’ > PDFCreator.
+
 
+
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_01.png|border]]
+
 
+
 
+
* Open de opties via het menu ‘Printer’ > ‘Instellingen’.
+
 
+
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_02.png|border]]
+
 
+
 
+
* In dit venster kan je een groot aantal opties aanpassen.
+
 
+
Belangrijkste is de optie ‘Automatisch opslaan’ die toelaat de pdf documenten automatisch op te slaan met een specifieke bestandsnaam in een vooraf bepaalde map.
+
 
+
Klik op ‘Opslaan’ om de gewijzigde opties op te slaan en het venster te sluiten.
+
 
+
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_omzetten_03.png|border]]
+
 
+
 
+
* Selecteer het eerste bestand dat je wil omzetten naar pdf en sleep het naar het PDFCreator kader.
+
 
+
Wanneer het venster opent met de mogelijkheid om een andere documenttitel in te geven, klik op 'Verzamelen en wachten'.
+
 
+
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_naar_1_05.png|border]]
+
 
+
 
+
* Als dit dialoogscherm niet op de voorgrond verschijnt, let dan op de knipperende knop onderaan in de taakbalk. Even op klikken, dan zie je dit dialoogscherm, en dan klikken op "wachten". Heel uitzonderlijk moet je de PDF–printmonitor op voorhand starten via de moeilijkere procedure in de voorafgaande paragraaf.
+
Het eerste document verschijnt nu in de PDF–printmonitor lijst:
+
 
+
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_naar_1_06.png|border]]
+
 
+
 
+
* Doe nu hetzelfde voor alle andere documenten die je wilt samenvoegen tot één PDF–document (je kan verschillende soorten documenten mengen: Word, Excel, Powerpoint, Mindmap, ...). Je hoeft niet meer op 'Verzamelen en wachten' te klikken, PDF–Creator gaat er van uit dat je alle documenten wilt laten 'wachten' om ze samen te voegen.
+
* Als je dat wil, kan je de volgorde van de documenten wijzigen met behulp van de verticale pijlen op de werkbalk. Het kan wel eens gebeuren dat je ze in de foutieve volgorde naar de PDF–printmonitor stuurt en je hoeft het printen dus niet te herbeginnen als dat zou gebeuren.
+
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_naar_1_07.png|border]]
+
Open '''Adobe Acrobat DC''' via het menu ‘Start’ > ‘Adobe’ > 'Adobe Acrobat DC'. Klik op de tekstknop ''Tools''. Dan zijn er twee wegen die leiden tot hetzelfde:
 +
* ofwel kies je ''Create PDF'', en selecteer je daarna ''Multiple Files'' en ''Combine Files''
 +
* ofwel kies je meteen ''Combine Files''
  
 +
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 07.png|border]]
  
 +
Je arriveert in ieder geval op het volgende scherm:
  
=== Het samenvoegen ===
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 70.png|border]]
  
* Selecteer alle documenten in de PDF–printmonitor (klik op eerste, shift ingedrukt houden, en klik dan op laatste, alle documenten zijn nu geselecteerd).
+
Dit is het moment om een aantal documenten ('Add Files') en/of mappen ('Add Folders') te selecteren waarvan je wilt dat ze omgezet worden. Je kan het beeld wisselen tussen ''lijst'' en ''miniatuurafbeelding''.
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_naar_1_08.png|border]]
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 75.png|border]]
  
  
* Klik dan op de knop "Samenvoegen" (die knop werkt enkel als je meerdere of alle documenten geselecteerd hebt).
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 77.png|border]]
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_naar_1_09.png|border]]
 
  
 +
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 78.png|border]]
  
* Je ziet nu nog slechts één document in de lijst, dat is de samenvoeging van alle documenten. Kijk maar in de tabel "grootte", dat is ongeveer de som van de afzonderlijke bestandgroottes.
+
Indien gewenst, kan de volgorde nog steeds gewijzigd worden. Daarvoor selecteer je een bestand, en kiest daarna voor ''Move Down'' of ''Move Up''. Je kan ook simpelweg het bestand naar boven of naar beneden 'slepen':
* Klik dan op de knop "print", en volg verder de elementaire instructies.
+
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_naar_1_10.png|border]]
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 79.png|border]]
  
 +
Het samenvoegen tot één enkel PDF-bestand kan gestart worden door op de blauwe knop ''Combine'' te klikken. Je zal zien dat de 'status' van elk document verandert van 'Converting' naar (hopelijk) 'Succesful'. Onderaan in het venster zie ook nog de voortgang.
  
* Wijzig zeker de documenttitel in '... Samengevoegd', zodat het straks duidelijk is welk document je naar de drukker moet sturen.
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 80.png|border]]
* Klik nu op 'Opslaan' en jouw samengevoegd document is klaar.
+
  
[[Afbeelding:PDF_meerdere_documenten_naar_1_11.png|border]]
 
  
 +
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 83.png|border]]
  
=== Waarom niet in Word zelf samenvoegen ===
+
Na enige tijd verschijnt het samengevoegd document. Het heeft een (tijdelijke) standaardnaam gekregen: 'Binder1.pdf'.
  
Het is voor zeer grote documenten een veilige procedure om dit op te splitsen in deeldocumenten (bvb. per hoofdstuk). Samenvoegen in Word is ook geen oplossing als het gaat om documenten van andere toepassingen. Samenvoegen in PDF–Creator gaat voor elk programma dat kan afdrukken in Windows (dus, voor alle programma's).
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 85.png|border]]
  
 +
Via het menu 'File' > 'Save', of door op het icoontje in kwestie te klikken, kan het bestand bewaard worden, en krijg je nog de mogelijkheid om de naam aan te passen:
  
=== Het lukt niet! ===
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 90.png|border]]
  
Deze paragraaf is enkel voor als bovenstaande procedure niet van de eerste keer lukt.
 
  
Je hebt bij deze procedure de PDF–printmonitor nodig. Soms start die bij onderstaande procedure vanzelf, soms start je die beter handmatig op. De snelkoppeling naar die PDF–printmonitor vind je op e-campus via 'Start > Programma's > Bureau Accessoires > PDFCreator'.
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 100.png|border]]
  
De PDF-printmonitor toont het volgende:
 
  
[[Afbeelding:docto1pdf6.png]]
+
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 105.png|border]]
  
Indien deze printmonitor is geïnstalleerd zou bovenstaande procedure moeten lukken.
+
== Wat biedt Adobe Acrobat DC nog meer? ==
 +
Zoals eerder op deze pagina uitgelegd wordt, zijn PDF-bestanden creëren (''Create PDF'' of ''Combine Files'') en (re)organiseren veruit de belangrijkste functionaliteiten, maar '''Adobe Acrobat DC''' biedt nog meer interessante opties. Een greep uit de mogelijkheden:
 +
* de pagina's in een bestaand PDF-bestand reorganiseren, roteren,... (''Organise Pages'')
 +
* de tekst en afbeeldingen in een PDF-bestand editeren (''Edit PDF'')
 +
* een PDF-bestand exporteren naar Microsoft Office bestanden, e.a. (''Export PDF'')
 +
* opmerkingen in een PDF-bestand toevoegen (''Comment'')
 +
* de beveiliging van een PDF-bestand instellen (''Protect'').
 +
[[Afbeelding:Adobe Acrobat Pro DC 110.png|border]]
  
  
[[PDF|<< Terug naar de hoofdpagina PDF]]
+
----
 +
Naar: alles over [[PDF|afdrukken naar PDF]].

Latest revision as of 12:39, 9 July 2020



Meerdere documenten tegelijk omzetten naar PDF

In sommige situaties is het handig om meerdere bestanden tegelijk naar aparte PDF-bestanden om te zetten, zelfs als de bronbestanden van verschillende types zijn (Microsoft Office bestanden, PDF-bestanden, afbeeldingen,...). Zo'n bulkoperatie kan via het programma ‘Adobe Acrobat DC’.

Open Adobe Acrobat DC via het menu ‘Start’ > ‘Adobe’ > 'Adobe Acrobat DC'. Klik op de tekstknop Tools, en kies voor Create PDF:

Adobe Acrobat Pro DC 05.png

Alhoewel je langs deze weg ook gewoon één document zou kunnen omzetten naar een PDF, kies je nu voor Multiple Files en Create Multiple PDF Files:

Adobe Acrobat Pro DC 10.png

Klik op de blauwe knop Next. Dit is het moment om een aantal documenten (Add Files) en/of mappen (Add Folders) te selecteren waarvan je wilt dat ze omgezet worden.

Adobe Acrobat Pro DC 20.png


Adobe Acrobat Pro DC 15.png


Adobe Acrobat Pro DC 25.png

In een volgende venster wordt gevraagd naar de 'Output Options':

Adobe Acrobat Pro DC 30.png

Daarna begint het omzetten:

Adobe Acrobat Pro DC 50.png

Adobe Acrobat Pro DC 53.png

Meerdere documenten samenvoegen naar één enkele PDF

In sommige situaties (denk bv aan het aanleveren van een cursus aan Universitas) is het handig om meerdere bestanden tegelijk te combineren naar één enkel PDF-bestand, zelfs als de bronbestanden van verschillende types zijn (Microsoft Office bestanden, PDF-bestanden, afbeeldingen,...). Zo'n bulkoperatie kan via het programma ‘Adobe Acrobat DC’.

Open Adobe Acrobat DC via het menu ‘Start’ > ‘Adobe’ > 'Adobe Acrobat DC'. Klik op de tekstknop Tools. Dan zijn er twee wegen die leiden tot hetzelfde:

  • ofwel kies je Create PDF, en selecteer je daarna Multiple Files en Combine Files
  • ofwel kies je meteen Combine Files

Adobe Acrobat Pro DC 07.png

Je arriveert in ieder geval op het volgende scherm:

Adobe Acrobat Pro DC 70.png

Dit is het moment om een aantal documenten ('Add Files') en/of mappen ('Add Folders') te selecteren waarvan je wilt dat ze omgezet worden. Je kan het beeld wisselen tussen lijst en miniatuurafbeelding.

Adobe Acrobat Pro DC 75.png


Adobe Acrobat Pro DC 77.png


Adobe Acrobat Pro DC 78.png

Indien gewenst, kan de volgorde nog steeds gewijzigd worden. Daarvoor selecteer je een bestand, en kiest daarna voor Move Down of Move Up. Je kan ook simpelweg het bestand naar boven of naar beneden 'slepen':

Adobe Acrobat Pro DC 79.png

Het samenvoegen tot één enkel PDF-bestand kan gestart worden door op de blauwe knop Combine te klikken. Je zal zien dat de 'status' van elk document verandert van 'Converting' naar (hopelijk) 'Succesful'. Onderaan in het venster zie ook nog de voortgang.

Adobe Acrobat Pro DC 80.png


Adobe Acrobat Pro DC 83.png

Na enige tijd verschijnt het samengevoegd document. Het heeft een (tijdelijke) standaardnaam gekregen: 'Binder1.pdf'.

Adobe Acrobat Pro DC 85.png

Via het menu 'File' > 'Save', of door op het icoontje in kwestie te klikken, kan het bestand bewaard worden, en krijg je nog de mogelijkheid om de naam aan te passen:

Adobe Acrobat Pro DC 90.png


Adobe Acrobat Pro DC 100.png


Adobe Acrobat Pro DC 105.png

Wat biedt Adobe Acrobat DC nog meer?

Zoals eerder op deze pagina uitgelegd wordt, zijn PDF-bestanden creëren (Create PDF of Combine Files) en (re)organiseren veruit de belangrijkste functionaliteiten, maar Adobe Acrobat DC biedt nog meer interessante opties. Een greep uit de mogelijkheden:

  • de pagina's in een bestaand PDF-bestand reorganiseren, roteren,... (Organise Pages)
  • de tekst en afbeeldingen in een PDF-bestand editeren (Edit PDF)
  • een PDF-bestand exporteren naar Microsoft Office bestanden, e.a. (Export PDF)
  • opmerkingen in een PDF-bestand toevoegen (Comment)
  • de beveiliging van een PDF-bestand instellen (Protect).

Adobe Acrobat Pro DC 110.png



Naar: alles over afdrukken naar PDF.