PDF

From ICTpedia
Revision as of 14:47, 6 October 2010 by Aive (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Waar we vroeger gebruik maakten van PDFCreator om Word-documenten om te zetten naar PDF, kan dit nu rechtstreeks via Word. Een PDF-document kan op elke computer (zowel Windows, Mac, als Linux) geopend worden, zolang er een PDF-reader op geïnstalleerd staat (bv. Adobe Reader). Een PDF-document wordt ook overal op dezelfde manier weergegeven, wat niet altijd het geval is met bv. een Word-document.

Het is wel belangrijk dat je je origineel document bijhoudt als je er later nog wijzigingen in wilt aanbrengen, want een PDF-document kan (bijna) niet gewijzigd worden. Na deze wijzigingen in je origineel document moet je opnieuw een PDF-document genereren.

Opslaan in PDF via Word

Een Word-document opslaan in PDF is sinds Office 2007 erg eenvoudig geworden. Je hoeft enkel volgende vijf stappen te doorlopen:

1. klik op de Office-bol linksbovenaan

2. klik op het pijltje naast 'Opslaan als'

3. klik op PDF of XPS

Bestand:Wordpdf.png


4. typ de naam in die je aan het document wilt geven

5. klik op 'Publiceren'. De PDF wordt nu aangemaakt in de map waar het originele document staat.

Bestand:Wordpdf2.png