PDF

From ICTpedia
Revision as of 12:48, 9 July 2020 by Ajo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Waar we voorheen gebruik moesten maken van programma's zoals PDFCreator om (Office-)documenten om te zetten naar P(ortable) D(ocument) F(ormat), kan dit ondertussen rechtstreeks via het Office programma (Word, Excel,...). Een PDF-document kan op elke computer (zowel Windows, Mac, als Linux) geopend worden, zolang er een PDF-reader op geïnstalleerd staat (bv. Adobe Reader DC, SumatraPDF, e.a.). Een PDF-document wordt ook overal op dezelfde manier weergegeven, wat niet altijd het geval is met bv een Word-document.

Alhoewel het niet onmogelijk is om een PDF-document te editeren, is het toch wel aan te raden dat je je origineel document bijhoudt. Je kan daarin dan eventueel aanpassingen doorvoeren om het daarna weer op te slaan als PDF.


Eén document vanuit een Office programma opslaan als PDF

"Opslaan als" (de snelste manier)

Een Office-document opslaan als PDF is sinds Office 2007 erg eenvoudig geworden. Ook in Office 2016 is dat gemakkelijk. Je hoeft enkel volgende stappen te doorlopen:

1. Klik op 'Bestand' links bovenaan.

2. Klik op 'Opslaan als'.

3. Je krijgt nu een pop-upmenu. Klik onderaan in het dropdownmenu 'PDF' aan en typ de naam in die je aan het document wilt geven. Als je 'Bestand openen na publiceren' aanvinkt, wordt het PDF bestand na het opslaan direct geopend met jouw standaard PDF programma.


4. Klik op 'Opslaan'. De PDF wordt nu standaard aangemaakt in de map waar het originele document staat. Wil je hem liever op een andere plek opslaan, dan kan je gewoon een andere map kiezen.

"Afdrukken"

Deze manier biedt de meeste mogelijkheden om een aantal eigenschappen van het aan te maken PDF-bestand in te stellen, en dat op niveau van kwaliteit, beveiliging,...

1. Klik op 'Bestand' links bovenaan.

2. Klik op 'Afdrukken'.

3. Kies de (virtuele) printer 'Adobe PDF'.

4. Klik op de 'Printereigenschappen. Je krijgt nu een pop-upmenu waarin talloze instellingen mogelijk zijn.

Ter zijde...

Ook bestanden uit PowerPoint, Visio,... kunnen op dezelfde manier als PDF opgeslagen worden. Je vindt overwegend dezelfde mogelijkheden terug:

Bestand:Powerpoint - opslaan als pdf.png

Meerdere documenten tegelijk omzetten naar PDF

Om meerdere documenten tegelijk om te zetten naar aparte PDF-bestanden, kan je het op e-campus geïnstalleerde Adobe Acrobat Pro DC gebruiken.

Een handleiding vind je hier.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof je deze bewerking(en) ook kan uitvoeren via het programma 'Adobe Acrobat Reader DC', maar al snel loop je vast op een scherm dat vraagt naar een Adobe ID.

Je kan blijkbaar één of meer bestanden toevoegen die geconverteerd moeten worden...

...maar uiteindelijk strand je op volgend scherm:

Meerdere documenten samenvoegen naar één enkele PDF

Om meerdere documenten samen te voegen naar één enkel PDF-bestand, kan je het op e-campus geïnstalleerde Adobe Acrobat Pro DC gebruiken.

Een handleiding vind je hier.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof je deze bewerking(en) ook kan uitvoeren via het programma 'Adobe Acrobat Reader DC', maar al snel loop je vast op een scherm dat vraagt naar een Adobe ID.

Je kan blijkbaar één of meer bestanden toevoegen die geconverteerd moeten worden...

...maar uiteindelijk strand je op volgend scherm:

Wat biedt Adobe Acrobat Pro DC nog meer?

Zoals eerder op deze pagina al vermeld werd: PDF-bestanden creëren (Create PDF of Combine Files).

Maar Adobe Acrobat Pro DC biedt nog meer interessante opties. Een greep uit de mogelijkheden:

  • de pagina's in een bestaand PDF-bestand reorganiseren, roteren,... (Organise Pages)
  • de tekst en afbeeldingen in een PDF-bestand editeren (Edit PDF)
  • een PDF-bestand exporteren naar Microsoft Office bestanden, e.a. (Export PDF)
  • opmerkingen in een PDF-bestand toevoegen (Comment)
  • de beveiliging van een PDF-bestand instellen (Protect).