PDF: Difference between revisions

From ICTpedia
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 1: Line 1:
Waar we voorheen gebruik moesten maken van programma's zoals PDFCreator om Office-documenten om te zetten naar PDF, kan dit ondertussen rechtstreeks via het Office programma (Word, Excel,...). Een PDF-document kan op elke computer (zowel Windows, Mac, als Linux) geopend worden, zolang er een PDF-reader op geïnstalleerd staat (bv. Adobe Reader, SumatraPDF, e.a.). Een PDF-document wordt ook overal op dezelfde manier weergegeven, wat niet altijd het geval is met bv een Word-document.
Waar we voorheen gebruik moesten maken van programma's zoals PDFCreator om Office-documenten om te zetten naar PDF, kan dit ondertussen rechtstreeks via het Office programma (Word, Excel,...). Een PDF-document kan op elke computer (zowel Windows, Mac, als Linux) geopend worden, zolang er een PDF-reader op geïnstalleerd staat (bv. Adobe Acrobat Reader DC, SumatraPDF, e.a.). Een PDF-document wordt ook overal op dezelfde manier weergegeven, wat niet altijd het geval is met bv een Word-document.


Alhoewel het niet onmogelijk is om een PDF-document te editeren, is het toch wel aan te raden dat je je origineel document bijhoudt. Je kan daarin dan eventueel aanpassingen doorvoeren om het daarna weer op te slaan als PDF.
Alhoewel het niet onmogelijk is om een PDF-document te editeren, is het toch wel aan te raden dat je je origineel document bijhoudt. Je kan daarin dan eventueel aanpassingen doorvoeren om het daarna weer op te slaan als PDF.

Revision as of 16:35, 8 August 2017

Waar we voorheen gebruik moesten maken van programma's zoals PDFCreator om Office-documenten om te zetten naar PDF, kan dit ondertussen rechtstreeks via het Office programma (Word, Excel,...). Een PDF-document kan op elke computer (zowel Windows, Mac, als Linux) geopend worden, zolang er een PDF-reader op geïnstalleerd staat (bv. Adobe Acrobat Reader DC, SumatraPDF, e.a.). Een PDF-document wordt ook overal op dezelfde manier weergegeven, wat niet altijd het geval is met bv een Word-document.

Alhoewel het niet onmogelijk is om een PDF-document te editeren, is het toch wel aan te raden dat je je origineel document bijhoudt. Je kan daarin dan eventueel aanpassingen doorvoeren om het daarna weer op te slaan als PDF.


Eén document vanuit een Office programma opslaan als PDF

"Opslaan als" (de snelste manier)

Een Office-document opslaan als PDF is sinds Office 2007 erg eenvoudig geworden. Ook in Office 2016 is dat gemakkelijk. Je hoeft enkel volgende stappen te doorlopen:

1. Klik op 'Bestand' links bovenaan.

2. Klik op 'Opslaan als'.

3. Je krijgt nu een pop-upmenu. Klik onderaan in het dropdownmenu 'PDF' aan en typ de naam in die je aan het document wilt geven. Als je 'Bestand openen na publiceren' aanvinkt, wordt het PDF bestand na het opslaan direct geopend met jouw standaard PDF programma.


4. Klik op 'Opslaan'. De PDF wordt nu standaard aangemaakt in de map waar het originele document staat. Wil je hem liever op een andere plek opslaan, dan kan je gewoon een andere map kiezen.

"Save as Adobe PDF"

1. Klik op 'Bestand' links bovenaan.

2. Klik op 'Save as Adobe PDF'. Als je Office-bestand voorheen nog niet was opgeslagen (lees: een nieuw document), komt Acrobat PDFMaker vragen om het eerst op te slaan:

Je krijgt nadien een pop-upmenu om de naam mee te geven en om aan te duiden waar je het bestand wilt opslaan.

3. Meteen nadien krijg je nog een pop-upmenu. Dit is om het PDF-bestand op te slaan. Eerder vervelend, maar standaard staat 'View Result' steeds aangevinkt. Dwz dat het PDF-bestand na het opslaan meteen geopend wordt met jouw standaard PDF-reader. Wat bij deze optie wèl interessant is, is de mogelijkheid om via 'Restrect Editing' bepaalde beveiliging mee te geven. Je kan bv instellen dat het document niet mag afgedrukt worden,...

Als alles naar wens is ingesteld, klik je op 'Opslaan'; het proces om te converteren start. (Links van deze knop vind je ook nog de knop 'Options'; via deze weg kan je nog wat meer - maar minder belangrijke - eigenschappen instellen.)

"Afdrukken"

Deze manier biedt de meeste mogelijkheden om een aantal eigenschappen van het aan te maken PDF-bestand in te stellen, en dat op niveau van kwaliteit, beveiliging,...

1. Klik op 'Bestand' links bovenaan.

2. Klik op 'Afdrukken'.

3. Kies de (virtuele) printer 'Adobe PDF'.

4. Klik op de 'Printereigenschappen. Je krijgt nu een pop-upmenu waarin talloze instellingen mogelijk zijn.

Ter zijde...

Ook bestanden uit PowerPoint, Visio,... kunnen op dezelfde manier als PDF opgeslagen worden. Je vindt overwegend dezelfde mogelijkheden terug:

Bestand:Powerpoint - opslaan als pdf.png

Meerdere documenten tegelijk omzetten naar PDF

Om meerdere documenten tegelijkertijd om te zetten naar PDF, kan je het op e-campus geïnstalleerde Adobe Acrobat Pro DC gebruiken.

Een handleiding vind je hier.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof je deze bewerking(en) ook kan uitvoeren via het programma 'Adobe Acrobat Reader DC', maar al snel loop je vast op een scherm dat vraagt naar een Adobe ID.


Je kan blijkbaar één of meer bestanden toevoegen die geconverteerd moeten worden...


...maar uiteindelijk strand je op volgend scherm:

Meerdere documenten samenvoegen naar één enkele PDF

Om meerdere documenten samen te voegen naar één enkel PDF-bestand, kan je het op e-campus geïnstalleerde Adobe Acrobat Pro DC gebruiken.

Een handleiding vind je hier.

Meerdere PDF-bestanden combineren naar één enkele PDF

bla bla...