Map 'Mijn documenten'

From ICTpedia
Revision as of 16:09, 16 January 2015 by Akaren (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Deze informatie is nog niet herwerkt voor AP Hogeschool.

Wat is 'Mijn documenten'?

 • De map 'Mijn documenten' of homefolder is een persoonlijke map, waar enkel jij toegang toe hebt. Je kan deze map gebruiken om niet-afgewerkte documenten op te slaan, of e-mail bijlagen of andere bestanden.
 • Je bent ook heer en meester over deze map: gooi alle bestanden op 1 grote hoop of breng structuur aan in je persoonlijke map d.m.v. submappen... je bepaalt het helemaal zelf.
 • De map 'Mijn documenten' is een belangrijk onderdeel van jouw persoonlijke bestanden op het AP-netwerk. Andere bestanden die per gebruiker in deze map worden bijgehouden zijn o.a.:
  • persoonlijke instellingen met betrekking tot het besturingssysteem
  • persoonlijke instellingen met betrekking tot gebruikte applicaties
  • bestanden in je 'mijn documenten' en op je bureaublad

Voordelen

 • De opslag op centrale server laat toe dat je je bestanden kan raadplegen van waar je ook bent aangemeld (ISI, e-campus, van thuis uit) : je persoonlijke gegevens zijn steeds aanwezig.
 • Van deze map worden backups gemaakt. De kans op verlies van bestanden is daarom kleiner dan bestanden die je bijvoorbeeld op een USB-stick zet.

Beheer van 'Mijn documenten'

 • Je hebt geen controle over de omvang van je persoonlijke instellingen (tussen de 5 a 15MB), wel over je eigen bestanden. Er wordt gevraagd dat je de omvang van je eigen bestanden beheert.
 • Verwijder af en toe bestanden die je niet meer gebruikt
 • Verwijder de tijdelijke bestanden van je internetbrowser geregeld.
 • Bewaar enkel persoonlijke (werkgerelateerde) documenten op je homedrive. Documenten voor de dienst horen thuis op de p-schijf.

Limiet voor studenten

 • Je hebt recht op een persoonlijke map met een omvang van 500 MB of 2 GB, afhankelijk van je departement.
 • Je kan de limiet kortstondig met 250 MB overschrijden. Na een uur wordt schrijven uitgeschakeld
 • Als je de limiet met meer dan 250 MB overschrijdt wordt schrijven onmiddellijk uitgeschakeld
 • Let op: eens je de limiet bereikt hebt, kan je:
  • geen bijkomende bestanden opslaan in de persoonlijke map, en dien je eerst andere bestanden te verwijderen
  • problemen ondervinden tijdens het aanmelden op ISI of e-campus