Limesurvey

From ICTpedia
Revision as of 15:43, 10 December 2019 by Atim (talk | contribs) (Nieuwe pagina aangemaakt met '__TOC__ == Wat is Limesurvey == == Toegang == == Opbouw van een survey == == Vraagtypes == == Vragen voorwaardelijk tonen == == Gesloten survey met deelnemers...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Wat is Limesurvey

Toegang

Opbouw van een survey

Vraagtypes

Vragen voorwaardelijk tonen

Gesloten survey met deelnemerslijst

Veel voorkomende vragen en problemen