ICT-team

From ICTpedia
Revision as of 00:51, 1 September 2020 by Aive (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Op AP Hogeschool is er een centraal ICT-team dat ondersteuning biedt voor alle denkbare en ondenkbare zaken die verband houden met computers, gsm's, laptops, netwerk, printers en telefonie. Omdat het niet altijd even duidelijk is waar ICT allemaal bezig mee is, vind je hieronder een overzicht van alle verantwoordelijkheden.


Het eerste aanspreekpunt bij problemen is in elk geval altijd de helpdesk, de contactgegevens vind je hier. Ook als het probleem niet specifiek vermeld is bij de taakomschrijving van de helpdesk, contacteer je hen als eerste.


Helpdesk

 • Operationele aansturing door administratief teamcoördinator helpdesk
 • Beantwoorden van vragen bij technische problemen van personeelsleden
 • Installatie telefoons
 • Installatie computers (thin clients, fat clients, laptops)
 • Verdeling en ondersteuning van laptops voor personeelsleden
 • Terugzetten van back-ups
 • Ondersteuning van gsm's en smartphones
 • Toewijzing standaardprinters en ondersteuning voor multifunctionals, contact met externe partner (Ricoh)
 • Ondersteuning en onderhoud van beamers, micro's, videocamera's en luidsprekers in klassen


Meer informatie over de helpdesk en contactgegevens vind je hier.


Administratief teamcoördinator helpdesk

 • Operationele aansturing van de helpdesk
 • Administratie van laptops voor personeelsleden
 • Beheer van het badgesysteem en de badges
 • Beantwoorden van vragen bij technische problemen van personeelsleden
 • Verdeling van gsm's en smartphones, gsm-abonnementen en contact met externe partner (Mobitel)
 • Planning vakanties en evenementen


Meer informatie over de helpdesk en contactgegevens vind je hier.


Netwerkbeheer

 • Operationele aansturing door administratief teamcoördinator netwerken
 • Onderhoud netwerkservers, telefonieservers en switchen
 • Configuratie & problem solving draadloos netwerk
 • Aansturing en overleg met externe partner (Quant ICT)
 • Tweedelijns helpdesk
  


Systeembeheer

 • Installatie en onderhoud servers (oa e-campus, e-mail, webservers, PAT, ...)
 • Installatie en onderhoud centrale opslagcapaciteit (N-schijf, 'Mijn Documenten')
 • Technisch onderhoud en ondersteuning Digitap
 • Ondersteuning EXA-omgeving
 • Aanmaak en ondersteuning van RSS-feeds
 • Configuratie en ondersteuning bij installatie van Mac-computers
 • Configuratie en opvolgen van back-ups
 • Installatie en configuratie van printerdrivers
 • Installatie en onderhoud administratieve software (boekhoudsoftware, inventarisbeheer, ...)
 • Installatie en onderhoud software op e-campus (nieuwe pakketten, updates, ...)
 • Onderhoud anti-spam & anti-virus
 • Aansturing en overleg met externe partner (RealDolmen)
 • Beheer en onderhoud van de PAT-schermen, online zetten van powerpointpresentaties en contact met externe partner (Dialog)
 • Tweedelijns helpdesk


Ontwikkeling

 • Ontwikkeling voor en ondersteuning van verschillende platformen en applicaties, waaronder:
  • BaMaFlex! (studentenadministratie)
  • PersAdmin (personeelsbeheer)
  • SES (vacaturepublicatie)
  • ProAcc - ProCure
  • DHO
  • ECTS
  • Brocade
  • Alliance
  • uitleensysteem EMI
  • Untis
  • MyArts
  • ...
 • Automatisatie voor nieuwe accounts en mailboxen
 • Technische ondersteuning en ontwikkeling voor het instellen van mappenrechten
  


Webmaster

 • Rechtenbeheer, aanmaak en onderhoud rechten van websites
 • Rapporteren over beveiliging van websites
 • Configuratie op technisch en functioneel vlak van websites
 • Betrokken bij keuze en opzet van nieuwe websites en/of -applicaties
 • Verzamelen en beantwoorden van alle niet-inhoudelijke vragen mbt alle websites
 • Aanvragen en toekennen van domeinnamen, in overleg met dienst Communicatie
 • Ondersteuning Limesurvey
 • Communicatie met verschillende actoren (gebruikers, hostingfirma's, ...)


Diensthoofd

 • Aanspreekpunt voor nieuwe projecten of ideeën vanuit de organisatie naar ICT toe
 • Aansturing medewerkers, opvolging projecten
 • Opmaak ICT-begroting, in samenspraak met departementshoofden en directie
 • Rapportering projecten aan DT
 • Opvolging en beoordeling aankoopdossiers (aanbestedingen)


Comics created by xkcd.com and used under Creative Commons Licence