ICT-team

From ICTpedia
Revision as of 15:57, 17 June 2013 by Admin (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Deze informatie is nog niet herwerkt voor AP Hogeschool.

Op de Plantijn Hogeschool is er een twaalfkoppig ICT-team dat ondersteuning biedt voor alle denkbare en ondenkbare zaken die verband houden met computers, gsm's, laptops, netwerk, printers en telefonie. Omdat het niet altijd even duidelijk is waar ICT allemaal bezig mee is, vind je hieronder een overzicht van alle verantwoordelijkheden.


Via deze link (enkel beschikbaar binnen Plantijn) vind je een document met de specifieke taken per persoon. Het eerste aanspreekpunt bij problemen is in elk geval altijd de helpdesk, ook als het probleem niet specifiek vermeld is bij de taakomschrijving.


Helpdesk

 • Operationele aansturing door coördinator helpdesk


 • Installatie telefoons
 • Terugzetten van back-ups
 • Aanmaak artikels op ICTpedia
 • Beheer van het badgesysteem en de badges
 • Installatie computers (thin clients, fat clients, laptops)
 • Verdeling en ondersteuning van laptops voor personeelsleden
Helpdesk1.png
  Helpdesk.png


 • Beantwoorden van vragen bij technische problemen van personeelsleden
 • Verdeling en ondersteuning van GSM's, GSM-abonnementen en contact met externe partner (Mobitel)
 • Toewijzing standaardprinters en ondersteuning voor multifunctionals, contact met externe partner (Ricoh)
 • Beheer en onderhoud van de PAT-schermen, online zetten van powerpointpresentaties en contact met externe partner (Glovicom)


Meer informatie over de helpdesk zoals telefoonnummers en aanwezigheden.


Netwerk- en systeembeheer

Sysadmin.png
 • Operationele aansturing door coördinator netwerken en systemen


 • Onderhoud netwerkservers, telefonieservers en switchen
 • Configuratie & problem solving draadloos netwerk
 • Aansturing en overleg met externe partner (Quantum ICT)
 • Coördinatie voor het ICT-aspect inhuizing CVO Provincie Antwerpen
 • Configuratie en ondersteuning bij installatie van Mac-computers


 • Installatie en onderhoud servers (oa e-campus, PLATO, e-mail, webservers, PAT, ...)
 • Installatie en onderhoud centrale opslagcapaciteit (P-schijf, 'Mijn Documenten')
 • Ondersteuning EXASTUD-omgeving
 • Configuratie en opvolgen van back-ups
 • Installatie en configuratie van printerdrivers
 • Installatie en onderhoud administratieve software (boekhoudsoftware, inventarisbeheer, ...)
 • Installatie en onderhoud software op e-campus (nieuwe pakketten, updates, ...)
 • Onderhoud anti-spam & anti-virus
 • Ondersteuning systemen en servers voor CVO Provincie Antwerpen
 • Aansturing en overleg met externe partner (Centix)


 • Tweedelijns helpdesk


Ontwikkeling

 • Ontwikkeling voor en ondersteuning van verschillende platformen en applicaties:
  • PLATO (studentenadministratie)
  • INFORMAT (personeelsbeheer)
  • SES (vacaturepublicatie)
  • DHO
  • ECTS
  • Brocade
  • Alliance
  • uitleensysteem EMI
 • Technische ondersteuning Blackboard
 • Automatisatie voor nieuwe accounts en mailboxen
 • Project rond stroomlijning aantal communicatiekanalen binnen Plantijn
Development.png
  Boss.png


Webmaster

Webmaster.png
 • Rechtenbeheer, aanmaak en onderhoud rechten van websites
 • Rapporteren over beveiliging van websites
 • Configuratie op technisch/functioneel vlak van websites
 • Betrokken bij keuze en opzet van nieuwe websites en/of -applicaties
 • Verzamelen en beantwoorden van alle niet-inhoudelijke vragen mbt alle websites
 • Aanvragen en toekennen van domeinnamen, in overleg met dienst Communicatie
 • Aanvragen en toekennen van nieuwe contexten (subsite van de Plantijnwebsite)
 • Ondersteuning Limesurvey
 • Communicatie met verschillende actoren (gebruikers, hostingfirma's, UA, ...)


Diensthoofd

Boss1.png
 • Aanspreekpunt voor nieuwe projecten of ideeën vanuit de organisatie naar ICT toe
 • Aansturing medewerkers, opvolging projecten
 • Opmaak ICT-begroting, in samenspraak met departementshoofden en directie
 • Voorzitter werkgroep ICT
 • Rapportering projecten aan DC
 • Opvolging en beoordeling aankoopdossiers (aanbestedingen)


 • Functie tijdelijk vervangen door functie als projectmanager ICT, ter voorbereiding van fusie met Artesis Hogeschool.


Comics created by xkcd.com