Servicedesk voor personeel

From ICTpedia
Revision as of 10:27, 7 August 2013 by Aive (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Deze informatie is nog niet herwerkt voor AP Hogeschool.

Tip: Raadpleeg steeds eerst de ICT FAQ voordat je de helpdesk contacteert. Door de zoekfunctie ken je snel het antwoord op je vraag, en dit zonder wachttijd.


Helpdesk

Naast deze FAQ, kan je met vragen en problemen terecht bij de ICT-helpdesk.


Tips bij het contacteren van de helpdesk:

  • Stuur je vraag bij voorkeur via e-mail: zo staat jouw probleem automatisch genoteerd in de helpdesk-software.
  • Je kan de helpdesk ook via telefoon bereiken, bij voorkeur enkel voor dringende vragen of problemen.
  • Probeer steeds hoffelijk te zijn in je communicatie.


De helpdesk is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 16u30.

 ! Let op ! Neem steeds contact op met de helpdesk van de campus waar je werkt!
 ! Let op ! De uren zijn richtlijnen, door verschillende omstandigheden kunnen ze afwijken van de werkelijke fysieke aanwezigheid.

Alle meldingen die via mail binnenkomen en beantwoord kunnen worden via mail, worden in principe de dag zelf beantwoord. Meldingen die via mail binnenkomen en die een plaatselijke interventie van de helpdesk veronderstellen, krijgen reactie op het moment dat de helpdesk op de locatie aanwezig is.


Campus Boom

In campus Boom verzorgt Eli Boermans de helpdesk. Personeel van campus Boom kan contact opnemen met Eli op volgende manieren:

Eli zelf kan ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst ICT voor dringende en/of complexe vragen en problemen.


Campus Kronenburgstraat

De helpdesk is 3 volledige dagen per week fysiek aanwezig en telefonisch bereikbaar:

MAANDAG: 08u30 - 16u30
WOENSDAG: 08u30 - 16u30
VRIJDAG: 08u30 - 16u30


Campus Lange Nieuwstraat

De helpdesk is fysiek aanwezig en telefonisch bereikbaar op volgende tijdstippen:

MAANDAG: 08u30 - 16u30
DINSDAG: 08u30 - 12u00
WOENSDAG: 08u30 - 16u30
DONDERDAG: 08u30 - 16u30
VRIJDAG: 08u30 - 16u30


Campus Meistraat

ICT

De ICT-helpdesk is fysiek aanwezig (lokaal 4.24) en telefonisch bereikbaar op volgende tijdstippen:

MAANDAG: 08u30 - 21u00
DINSDAG: 08u30 - 21u00
WOENSDAG: 08u30 - 21u00
DONDERDAG: 08u30 - 21u00
VRIJDAG: 08u30 - 16u30


AV

De AV-helpdesk (voor vragen ivm beamers, DVD-spelers, geluidsinstallaties, ...) is elke dag fysiek aanwezig in de Mediatheek en telefonisch bereikbaar van 08u30 tot 16u30. Op de dagen dat er avonddienst is voor CVO, neemt de ICT-helpdesk vanaf 16u30 ook AV-problemen op.

  • e-mail: mediatheek@plantijn.be
  • intern telefoonnummer: 5744 (intern)
  • extern telefoonnummer: 03 220 57 44 (extern)


Plantijn


CVO

Verwante artikels