EHBTO: Internet Explorer resetten

From ICTpedia
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Wanneer e-campus niet correct opstart binnen Internet Explorer, kan het resetten van Internet Explorer een oplossing bieden.

Onderstaande handleiding geeft stap voor stap weer hoe je Internet Explorer terug standaard kan instellen.  • Klik binnen IE rechtsboven op het tandwiel en selecter 'Internetopties'.

IE resetten 01.png


  • In het tabled 'Geavanceerd' selecteer 'Opnieuw instellen'

IE resetten 02.png


  • Selecteer 'Opnieuw instellen'

IE resetten 03.png


  • Klik 'Sluiten' om te bevestigen

IE resetten 04.png


  • Tot slot herstart je Internet Explorer door deze te sluiten en terug op te starten. De standaard instellingen zijn nu hersteld.


IE resetten 05.png


Gerelateerde artikels: