E-mail: Outlook: Archiveren

From ICTpedia
Revision as of 12:45, 10 February 2011 by Ajef (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

De omvang van uw postvak in Microsoft Outlook groeit naarmate u meer items maakt en ontvangt. Om uw postvak hanteerbaar te houden, hebt u een andere locatie nodig waar u oude items die belangrijk zijn maar zelden worden gebruikt, kunt opslaan ofwel archiveren.