E-mail: Outlook: Account Toevoegen

From ICTpedia
Revision as of 12:46, 13 January 2011 by Ajef (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Onderstaande pagina geeft een stap-voor-stap plan weer voor het toevoegen van een e-mailaccount. Na het overlopen van deze stappen is het mogelijk in je mailbox vanuit een ander account een e-mail te versturen.


Stap voor Stap

 • Open Outlook en open de 'Accountinstellingen' in het menu 'Extra'

Account toevoegen 1.png

 • Selecteer 'Nieuw'

Account toevoegen 2.png

 • Selecteer de eerste optie 'Microsoft Exchange, POP3, IMAP of HTTP'

Account toevoegen 3.png

 • Vink ‘Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren’ aan en klik op Volgende

Account toevoegen 4.png

 • Selecteer ‘Internet-e-mail’ en klik op ‘Volgende’

Account toevoegen 5.png

 • Vul volgende gegevens in:
 • E-mailadres: het e-mailadres dat je wil toevoegen
 • Type account: POP3
 • Server voor inkomende mail: mail.jouwdomeinnaam.be of .eu of ...
 • Server voor uitgaande e-mail (SMTP): msx001.campus.local voor personeel - msx002.campus.local voor studenten
 • Gebruikersnaam: de gebruikersnaam die je gekregen hebt
 • Wachtwoord: het wachtwoord dat je gekregen hebt
 • Vink wachtwoord onthouden aan en klik op ‘Volgende’

Account toevoegen 6.png

 • Klik op Voltooien

Je zal nu zien dat wanneer je een e-mail verstuurt, er een onder de knop Verzenden een knopje account gekomen is. Klik daarop en dan kan je het toegevoegde e-mailadres selecteren. Wanneer je dat selecteert, zal je vanzelf met dat e-mailadres mails sturen en verschijnt er bij afzender de naam die je gekozen hebt. Account toevoegen 7.png