E-mail

From ICTpedia
Revision as of 12:35, 4 June 2007 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Je kan je Plantijn e-mail op twee manieren lezen


Via e-campus en daarna via het programma Outlook Hier vind je een beknopte handleiding van Outlook.

Via webmail (https://webmail.plantijn.be. ) Webmail is een handig instrument om snel e-mailberichten te raadplegen. Om toegang te hebben tot webmail volg je volgende instructies:

surf naar https://webmail.plantijn.be. Een extra venstertje met twee of drie invulvelden verschijnt nu op je scherm. Je krijgt een loginscherm met twee invulvelden: Bij de gebruikersnaam vul je je email-adres in. Bij het wachtwoord je gewone “wachtwoord” voor het Plantijn-netwerk.

Je krijgt een loginscherm met drie invulvelden: Bij de gebruikersnaam vul je je personeelsnummer/studentennummer in. Bij het wachtwoord je gewone “wachtwoord” voor het Plantijn-netwerk. Bij domein vul je “campus” in.