Afdrukken: andere printers dan MFs

From ICTpedia
Revision as of 13:43, 9 July 2020 by Ajo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Net zoals de multifunctionals (MFs) via twee generieke printers overal op AP worden aangeboden (PRN-EQX-KLEUR en PRN-EQX-ZW), wordt op specifieke plaatsen ook automatisch een verbinding gelegd met gewone printers (laser printers, inkjet printers, kaartprinters, plotters). Typische plaatsen zijn labo's,... Op deze printers kan er afgedrukt worden zonder authenticatie; de lector houdt hierop een oogje in 't zeil.

De benaming van dergelijke printers is steeds volgens eenzelfde stramien: PRN-[campus]-[volgnummer]. In tegenstelling tot MFs, kan je jouw afdruk alleen aan dit specifieke toestel ophalen.

Enkele voorbeelden:Naar: alles over afdrukken.