Afdrukken: andere printers dan MFs

From ICTpedia
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Deze informatie is nog niet herwerkt voor AP Hogeschool.

Afdrukken op gewone printers

In de verschillende campussen zijn er gewone printers beschikbaar. Deze zijn omschreven als volgt: PRN_[CAMPUS]_[VOLGNUMMER]. De dichtsbijzijnde printers worden steeds automatisch toegewezen aan de computer. Op deze printers kan er afgedrukt worden zonder te authenticeren.

Je ziet hieronder enkele voorbeelden van printers.

Losse printers.png