Afdrukken: Multifunctional

From ICTpedia
Revision as of 12:54, 21 April 2017 by Aeli (Talk | contribs) (Aanmelden op een multifunctional met je personeels- of studentenkaart)

Jump to: navigation, search

Wat is het verschil tussen een multifunctional en een gewone printer?

Een multifunctional is een toestel dat buiten kopiëren ook kan afdrukken, scannen en faxen. Je moet je steeds aanmelden via je personeels- of studentenkaart om gebruik te maken de beschikbare functies van deze toestellen. Eventueel kan je je ook via de display aanmelden via je AP account en bijhorend wachtwoord. De klassieke scanfunctie staat steeds vrij toegankelijk.
Wanneer je een afdruktaak naar PRN-EQX-ZW of PRN-EQX-KLEUR verstuurt, kan je deze in principe afdrukken op elke multifunctional in alle AP campussen uitgezonderd de Schools of Arts. Voor deze laatste zijn 2 afzonderlijke afdrukwachtrijen PRN-EQX-SOFA-ZW en PRN-EQX-SOFA-KLEUR aangemaakt. Sommige toestellen zijn echter voorbehouden voor personeel. Studenten worden daarom aangeraden om multifunctionals in en rond bibliotheken en studentenwerkruimten te gebruiken.

Een printer is een toestel waarmee je enkel kan afdrukken. Hiervoor moet je je niet aanmelden.

Hoe gebruik ik een multifunctional?

Afdrukken naar een multifunctional

Klik in het programma waarin u werkt op het menu item voor afdrukken (meestal via bestand - afdrukken). Hier kan u kiezen tussen de vooringestelde printers PRN-EQX-ZW en PRN-EQX-KLEUR. Bij de Schools of Arts is dit PRN-EQX-SOFA-ZW en PRN-EQX-SOFA-KLEUR.


PRN-EQX-ZW en PRN-EQX-SOFA-ZW hebben enkel als voorkeursinstelling zwart-wit.

Eig printer zw.jpg


PRN-EQX-KLEUR en PRN-EQX-SOFA-KLEUR hebben de keuze tussen de voorkeursinstellingen zwart-wit en kleur.

Eig printer kleur.jpg


 • In de eigenschappen van de printer heb je een aantal snelkeuzes voor afdrukken zoals duplex, staple, enz.
 • Je kan ook via het tabblad Uitgebreide Instelling manueel kiezen uit de beschikbare opties die je wenst.

Uitgebreide instelling printer.jpg


 • Bevestig met OK
 • Bevestig door op OK of Afdrukken te klikken. Je opdracht wordt nu naar je persoonlijke wachrij gestuurd.
 • Ga naar de multifunctional en meld je aan met je personeelskaart of studentenkaart.


Aanmelden op een multifunctional met je personeels- of studentenkaart

 • Kies links op de display welke functie je wilt gebruiken. Laat je de standaardinstelling Follow-You Printing staan dan kom je in je persoonlijke afdrukwachtrij terecht.

Een overzicht van de andere functies:

 • Alles vrijgeven: alle wachtende afdrukopdrachten worden in een keer afgedrukt na aanmelden.
 • Scan-to-Me: scan to e-mail toepassing waarbij scans naar je AP e-mailadres worden verstuurd.
 • My Folder: scan to folder toepassing waarbij scans naar de Scans folder van je homedrive worden verstuurd.
 • Enable Copier: gaat meteen naar de kopieer functie van het toestel (enkel bij de nieuwe generatie toestellen).

Begin scherm.png

 • Hou je kaart voor de kaartlezer rechts van het toestel.

Badge badgelezer AP.png

TIP: wanneer je je personeels- of studentenkaart bent vergeten, kan je je nog steeds aanmelden met je gebruikergegevens via de display van het toestel.


 • Het toestel komt eventueel uit slaapstand en meldt aan met je account.

Card data recognized.png

OPGELET: indien je kaart niet herkend wordt en je niet kan inloggen, is je kaart vermoedelijk niet goed ingelezen in de personeels- of studentenadministratie.
Ga even bij HRM (personeel) of het studentensecretariaat langs om dit te laten controleren.


 • Je komt automatisch op het scherm waar je persoonlijke afdruktaken staan.

Scherm aangemeld.png

 • Eens je ingelogd bent, heb je via de knoppen links van de display ook toegang tot de verschillende mogelijkheden van de multifunctional zoals kopiëren en faxen. Scannen is steeds vrij toegankelijk.
Nieuwe generatie toestellen
oude generatie toestellen


Opmerking: Na 60 seconden inactiviteit word je automatisch afgemeld.

Scannen naar je e-mail

 • De scanfunctie is op elke multifunctional vrij toegankelijk. Je hoeft je hiervoor dus niet aan te melden. Wanneer je Scan-to-me of My Folder gebruikt, moet je dat wél doen.
 • Kies op het touchscreen voor 'Scan-to-me' en meldt aan. Heb je geen Printbudget, kan je best eerst aanmelden via Follow-you Printing, kies dan 'Launcher' en vervolgens 'Scan-to-me'.


RicohLogin-crop.png

 • Vervolgens kan je meteen voor scannen kiezen om de standaard instellingen te gebruiken of kies voor 'Job details' en 'Instellingen' om zelf instellingen te kiezen.

51 - Scan to Me.png

 • Job details: Hier kan je de naamgeving van het bestand

51 0 - Scan to Me - Job details.png

 • Instellingen: Pas hier geavanceerde instellingen aan

5 1 2 - Scan Instellingen.png

 • Leg nu een bundeltje papier in de bovenlader of gebruik de glasplaat voor een enkele pagina. Heb je een dubbelzijdige afdruk, kan je dit onder instellingen meegeven.


Scannen naar je H-schijf

 • Kies op het touchscreen voor 'My Folder' en meldt aan.

RicohLogin-crop.png

 • Deze functie is vaak interessant bij grotere of zware scans die te groot zijn voor e-mail.

52 - Scan to Folder.png

 • Bijkomend heb je via deze weg ook de mogelijkheid om te kiezen voor een 'Searchable PDF'. Hierbij probeert de multifunctional jouw scan om te zetten naar leesbare tekst zodat verwerking achteraf makkelijker kan zijn.

52 0 - Scan to Folder - Job details.png

 • Kies nu onder 'Afleverindeling' voor PDF Searchable

52 1 - Scan to Folder - Afleverindeling 1.png