Telefonie: Telefoonnummers

From ICTpedia
Jump to navigation Jump to search
Deze informatie is van toepassing op onderstaande campussen:
  • campus Ellermanstraat
  • campus Kronenburgstraat
  • campus Lange Nieuwstraat
  • campus Meistraat
  • campus Noorderplaats

Externe belt groep

Een externe contactpersoon kan niet aan het telefoonnummer zien of hij in verbinding zal staan met een groep. Een groepsnummer ziet er dus qua vorm hetzelfde uit als een persoonlijk nummer voor een externe. Toch zijn ze niet hetzelfde.

De vier laatste cijfers van het extern nummer kunnen dus zowel het groepsnummer (xxxx) als het persoonlijk nummer (9xxxx) zijn.

Groepen kunnen zelf de manier bepalen waarop de oproepen bij hen terecht komen. Hiervoor hebben ze twee mogelijkheden: circulair toekomende oproepen of sequentieel toekomende oproepen. In het onderdeel over groepen staat hierover meer uitleg.

Het toestel van de externe wordt doorverwezen naar het toestel van één van de groepsleden. Wanneer de groep voor circulair toekomende oproepen heeft gekozen, gaat het toestel van een willekeurig gekozen groepslid 2 keer over.

Wanneer dit groepslid de telefoon opneemt, komt er uiteraard een verbinding tot stand.

Wanneer dit groepslid de telefoon niet opneemt, wordt de verbinding verder gelegd naar een volgend groepslid.

Wanneer niemand de telefoon opneemt, wordt de externe verbonden met de groepsvoicemail. Wanneer de groep heeft gekozen voor sequentieel toekomende oproepen, komen de oproepen in eerste instantie steeds bij dezelfde persoon terecht.

Wanneer dit groepslid de telefoon niet heeft opgenomen nadat hij 10 keer is overgegaan, wordt de verbinding verder gelegd naar het volgende groepslid in de rij.

Wanneer uiteindelijk niemand de telefoon opneemt, wordt de externe verbonden met de groepsvoicemail.

Deze groepsvoicemail kan elk groepslid raadplegen via de 'F2'-knop.


Interne belt groep

Om een groep te kunnen bereiken, moet je steeds naar het interne groepsnummer bellen. Dit nummer is hetzelfde als de laatste 4 cijfers van het externe groepsnummer.

Groepen kunnen zelf de manier bepalen waarop de oproepen bij hen terecht komen. Hiervoor hebben ze twee mogelijkheden: circulair toekomende oproepen of sequentieel toekomende oproepen. In het onderdeel over groepen staat hierover meer uitleg.

Je toestel wordt doorverwezen naar het toestel van één van de groepsleden. Wanneer de groep voor circulair toekomende oproepen heeft gekozen, gaat het toestel van een willekeurig gekozen groepslid 2 keer over.

Wanneer dit groepslid de telefoon opneemt, komt er uiteraard een verbinding tot stand.

Wanneer dit groepslid de telefoon niet opneemt, wordt de verbinding verder gelegd naar een volgend groepslid.

Wanneer niemand de telefoon opneemt, word je verbonden met de groepsvoicemail.

Wanneer de groep heeft gekozen voor sequentieel toekomende oproepen, komen de oproepen in eerste instantie steeds bij dezelfde persoon terecht.

Wanneer dit groepslid de telefoon niet heeft opgenomen nadat hij 10 keer is overgegaan, wordt de verbinding verder gelegd naar het volgende groepslid in de rij.

Wanneer uiteindelijk niemand de telefoon opneemt, word je verbonden met de groepsvoicemail.

Deze groepsvoicemail kan elk groepslid raadplegen via de 'F2'-knop.


Externe belt single of persoon uit groep

Een externe contactpersoon kan niet aan het telefoonnummer zien of hij in verbinding zal staan met een groep of met een single/persoon uit een groep. Een groepsnummer ziet er dus qua vorm hetzelfde uit als een persoonlijk nummer voor een externe. Toch zijn ze niet hetzelfde!

De vier laatste cijfers van het extern nummer kunnen dus zowel het groepsnummer (xxxx) als het persoonlijk nummer (9xxxx) zijn. Toch is het persoonlijk nummer nooit het groepsnummer met een 9 ervoor!

De externe wordt vanaf het extern nummer doorverwezen naar het persoonlijke interne nummer. Daar merkt hij of zij niets van.

Wanneer de contactpersoon de telefoon opneemt, komt er een verbinding tot stand. Wanneer hij of zij niet opneemt, wordt de externe doorverwezen naar de persoonlijke voicemail. Deze is raadpleegbaar via de F1 toets of het oranje envelopje.


Interne belt single of persoon uit groep

Je belt naar het persoonlijk nummer van je interne contactpersoon.

Wanneer de contactpersoon de telefoon opneemt, komt er een verbinding tot stand. Wanneer hij of zij niet opneemt, word je doorverwezen naar de persoonlijke voicemail. Deze is raadpleegbaar via de F1 toets of het oranje envelopje.


Interne belt single via groepsnummer

We raden af om iemand die niet in een groep zit te bellen via zijn groepsnummer. Wanneer je contactpersoon opneemt, is er geen probleem. Je wordt namelijk automatisch doorverbonden met de persoonlijke nummer. Maar wanneer je contactpersoon de oproep niet beantwoordt, wordt je niet doorverbonden met de persoonlijke voicemail. Je oproep blijft namelijk gekoppeld aan het groepsnummer en je wordt verbonden aan de groepsvoicemail. Voor mensen die niet in een groep zitten is het vervelend om 2 voicemails te moeten beluisteren.

Deze voicemailberichten kan je namelijk enkel beluisteren via de F2-knop.


Gerelateerde topics


<< Terug naar telefonie